Co-Founders

Rimbik Das

Co-Founder

Anumita Ghosh

Co-Founder

Sourajyoti Singha Roy

Co-Founder

Anindita Mondal

Co-Founder
Board Members

Ankita Gupta

Shuvam Lodh

Angshuman Dhar

Arnab Dhar

Arindam Dhar

Rishav Sha

Agnibha Sen

Romit Roy Chowdhury

Shreya Banerjee

Arnab Bharati

Arkajyoti Nandi

Akshita Roy

Other Members

Mark D'rozario

Debdut Mukhopadhyay

Koustav Ghosh

Sourav Chakraborty

Avik Paul

Arnab Laha

Mousumi Roy

Arnab Jana

Kunal Udaipuria

Aditya Ray

Shakya Sengupta

Preetam Dhar